Novosti

Prirodoslovna škola Split

Prirodoslovna škola Split je ustanova s višedesetljetnom tradicijom iz područja prirodoslovlja koja inovacijama u edukacijskim procesima i dinamičnim pristupom teži izvrsnosti i ostvarivanju punih potencijala svojih učenika.

Trenutno naša ustanova organizira redovnu, dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti za ukupno 21 razredni odjel, i to u 8 učionica općeg tipa, 2 moderno opremljena kemijska laboratorija, specijaliziranim učionicama biologije, fizike i informatike, praktikumu prehrane te velikoj čitaonici školske knjižnice.

Od školske godine 2018./2019. škola je domaćin Centra izvrsnosti iz prirodoslovlja te kao takva nastoji popularizirati prirodne znanosti među učenicima različitih uzrasta. Zahvaljujući tome škola organizira rad zadruge Natura, sudjeluje u realizaciji projekata ICT županija, Globe, SEMEP, Ekoškole, ali i provodi niz drugih aktivnosti koje su podrobnije objašnjene u Školskom kurikulumu.

Smjerovi

Prirodoslovna gimnazija

Prirodoslovna gimnazija

Gimnazija kao općeobrazovna škola omogućava svakom učeniku razvijanje interesa, potreba i općeg znanja, što omogućava kvalitetniji upis na fakultete. Pored uobičajenih općeobrazovnih sadržaja naša gimnazija, zahvaljujući pojačanoj satnici prirodoslovnih predmeta, učenicima nudi usvajanje dodatnih sadržaja iz Kemije, Biologije i Fizike.

Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar

Obrazovni program prehrambenog tehničara priprema učenike za sudjelovanje u organizaciji, nadzoru i kontroli proizvodnje, skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda.

Kemijski tehničar

Kemijski tehničar

Obrazovni program kemijskog tehničara osposobljava učenike za rad u različitim vrstama laboratorija te za vođenje kemijsko tehnološkog procesa od ulaza sirovina do otpreme gotovog proizvoda, nadzor nad tehnološkim procesima različitih tehnologija, mjerama zaštite, evidencije i vođenja popratne te zakonima i pravilnicima propisane dokumentacije.

Ekološki tehničar

Ekološki tehničar

Program ekološkog tehničara osposobljava učenike za organiziranje i izvođenje ispitivanja kemijskih, mikrobioloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnološkog procesa te sudjelovanje u ostalim poslovima usmjerenim ka brizi o prirodi i okolišu.

Meteorološki tehničar

Program meteorološkog tehničara usmjeren je na usvajanje znanja iz fizike, matematike, kemije i geografije te na stjecanje znanja i vještina iz područja meteorologije. Strukovni predmeti Klimatologija, Hidrologija, Oceanografija i Kemija atmosfere, koji se nalaze njegovu središtu, zanimljivi su i privlačni svakom učeniku koji razmišlja o klimatskim promjenama i svijetu koji ga okružuje.

Virtualna šetnja