Obavijest o odabiru potencijalnih davatelja usluga višednevne izvanučioničke nastave – Prag (broj poziva: 05/2023)

Obavijest o odabiru potencijalnih davatelja usluga višednevne izvanučioničke nastave – Rim (broj poziva: 04/2023)

Obavijest o odabiru potencijalnih davatelja usluga višednevne izvanučioničke nastave – Sarajevo (broj poziva: 03/2023)

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA  SPLIT

Split, Matice hrvatske 11

KLASA: 602-02/23-14/15

URBROJ: 2181-337-01-23-1

 

U Splitu, 13. studenog 2023.

 

Javni poziv

za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (broj poziva: 05/2023)

 

Povjerenstvo za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu – Prag  (broj poziva: 05/2023).

Javni poziv bit će otvoren do 23. studenog 2023. do 20.00 sati.

Otvaranje ponuda bit će u Školi dana 29. studenog 2023. u 19.30 sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

 

                                                                                                 Predsjednik povjerenstva

                                                                                                   Ana Nikolić, prof.

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA  SPLIT

Split, Matice hrvatske 11

KLASA: 602-02/23-14/10

URBROJ: 2181-337-01-23-1

 

U Splitu, 27. listopada 2023.

 

Javni poziv

za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Povjerenstvo za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu – Rim (broj poziva: 04/2023).

Javni poziv bit će otvoren do 9. studenog 2023. do 20.00 sati.

Otvaranje ponuda bit će u Školi dana 15. studenog 2023. u 18.00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

 

                                                                                                  Predsjednik povjerenstva

                                                                                                   Katija Lončar, prof.

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA  SPLIT

Split, Matice hrvatske 11

KLASA: 602-02/23-14/09

URBROJ: 2181-337-01-23-1

 

U Splitu, 26. listopada 2023.

 

Javni poziv

za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 

Povjerenstvo za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu – Sarajevo  (broj poziva: 03/2023).

Javni poziv bit će otvoren do 8. studenog 2023. do 20.00 sati.

Otvaranje ponuda bit će u Školi dana 15. studenog 2023. u 17.30 sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

 

                                                                                                  Predsjednik povjerenstva

                                                                                                   Andrijana Poljak, prof.