Meteorološki tehničar

Program meteorološkog tehničara usmjeren je na usvajanje znanja iz fizike, matematike, kemije i geografije te na stjecanje znanja i vještina iz područja meteorologije. Strukovni predmeti Klimatologija, Hidrologija, Oceanografija i Kemija atmosfere, koji se nalaze njegovu središtu, zanimljivi su i privlačni svakom učeniku koji razmišlja o klimatskim promjenama i svijetu koji ga okružuje.

Meteorološki tehničar zanimanje je s mnogostrukim mogućnostima zapošljavanja. Budući meteorološki tehničari mogu se zapošljavati u Državnom hidrometeorološkom zavodu, Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe i u različitim institutima, upravama, zavodima i službama pri/u ministarstvima koji imaju meteorološku, hidrološku i/ili oceanografsku sastavnicu (Hrvatski hidrografski institut, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo obrane i sl.). I mnoga velika poduzeća imaju meteorološku komponentu, npr. Hrvatska elektroprivreda, INA, Hrvatska pošta, Hrvatske vode, Hrvatske ceste i Hrvatska radiotelevizija, a meteorološke tehničare zapošljavaju i privatne tvrtke koje se bave proizvodnjom obnovljivih izvora energije, nacionalni parkovi, parkovi prirode i sl.

Obrazovanje traje četiri godine i završava završnim ispitom. Učenici nakon završetka obrazovanja mogu pristupiti državnoj maturi.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su:
Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Biologija, Fizika i Geografija.

24
upisna mjesta