Projekt realiziraju srednje škole iz Turske, Italije, Njemačke, Moldavije, Gruzije i Hrvatske.

Nositelji aktivnosti u hrvatskom timu tj. našoj školi su prof. Renata Mihaljević  i učenici 2.a razreda prirodoslovne gimnazije.

Ciljevi projekta su: naučiti o ulozi i važnosti UNESCO-a, upoznati se sa kulturnim nasljeđem svoje zemlje i zemalja sudionica projekta. Zatim, potaknuti učenike na očuvanje i zaštitu europskog kulturnog nasljeđa pod zaštitom UNESCO-a. Učenici će razmišljati i upoznati se s ljudskim pravima. Motivirati učenike na čitanje i promišljanje o važnosti čitanja. Unaprijediti i usavršiti znanje stranog jezika i modernih tehnologija svih sudionika, učenika i nastavnika. Na kraju, ali ne manje važno, unaprijediti uvažavanje različitosti i poticati toleranciju.

Projekt će se odvijati u etapama, ovisno o dogovoru s projektnim partnerima. Trajati će od veljače do lipnja 2023.Učenici će u Twin space-u raditi na brojim zadacima u nacionalnim i međunarodnim timovima. Izrađivat će prezentacije, videa, aplikacije i sudjelovati u debatama, posjetiti lokalitete u svom kraju, organizirati aktivnosti kojima će skrenuti pažnju na važnost čitanja.