Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Dragi roditelji učenika zainteresiranih za upis u našu školu obavještavamo Vas kako su na stranici za upis u srednje škole (https://srednje.e-upisi.hr) pod karticom “Korisničke upute” objavljeni hodogrami za kandidate i roditelje/skrbnike. Hodogrami su dokumenti u kojima je na jednostavan i sažet način opisan cijeli upisni postupak prema kategorijama kandidata. Ovi hodogrami zamijenit će dosadašnje brošure.

 

Hodogram – Redoviti hodogram

Hodogram – Kandidati s teškoćama u razvoju

Hodogram – Kandidati izvan redovitog sustava obrazovanja RH

 

U skladu s ovim kalendarom, početak upisa u srednju školu u 2023. godini kreće 29. svibnja 2023.

Dodatno, obavještavamo Vas i o početku korištenja Viber info-kanala na kojem ćemo objavljivati sve važne informacije o upisima u srednje škole za kandidate i roditelje/skrbnike. Podatke za priključivanje info-kanalu možete pronaći na https://srednje.e-upisi.hr pod karticom Pomoć i podrška.

Obavještavamo vas i o webinaru o prijavama i upisima u srednje škole za kandidate i roditelje/skrbnike koji će se održati u srijedu, 31. 5. 2023. od 10 do 12 sati. Zainteresirani kandidati i roditelji/skrbnici na webinar se mogu prijaviti putem sljedeće poveznice: http://tiny.cc/7c47vz. Obavijest će pravovremeno biti postavljena i na https://srednje.e-upisi.hr. Za one koji ne mogu prisustvovati webinaru, snimka će biti objavljena na CARNET-ovom portalu Meduza.

Više informacija o školi i smjerovima pogledajte u letku i brošuri:

Letak

Brošura

PROGRAM 1

Prirodoslovna gimnazija

BROJ UPISNIH MJESTA: 48
TRAJANJE OBRAZOVANJA: 4 GODINE

Program prirodoslovne gimnazije učenicima omogućuje razvijanje različitih interesa i znanja, a završava polaganjem državne mature. Pored uobičajenih općeobrazovnih sadržaja naša gimnazija, zahvaljujući pojačanoj satnici prirodoslovnih predmeta, učenicima nudi usvajanje dodatnih sadržaja iz Kemije, Biologije i Fizike. Laboratorijskim vježbama iz navedenih nastavnih predmeta učenici redovito provjeravaju i primjenjuju stečena znanja, a korištenjem odgovarajućeg instrumentarija razvijaju manualne vještine potrebne za rad u laboratorijima različitih vrsta.
Prirodoslovna gimnazija učenike kvalitetno priprema za nastavak obrazovanja na fakultetima prirodoslovnih i tehničkih znanosti.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu:
Hrvatski jezik, 1. strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Fizika

PROGRAM 2

Ekološki tehničar

BROJ UPISNIH MJESTA: 24
TRAJANJE OBRAZOVANJA: 4 GODINE

Program ekološkog tehničara priprema učenike za organiziranje i izvođenje ispitivanja kemijskih, mikrobioloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnološkog procesa te sudjelovanje u poslovima usmjerenim na brigu o prirodi i okolišu. Osim na sadržaje iz kemije i kemijske tehnologije, program naglasak stavlja na biologiju
(mikrobiologiju, botaniku i zoologiju) i ekologiju te tako daje dobru podlogu za nastavak obrazovanja na prirodoslovnim i tehničkim fakultetima.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu:
Hrvatski jezik, 1. strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Geografija.

PROGRAM 3

Kemijski tehničar

BROJ UPISNIH MJESTA: 24
TRAJANJE OBRAZOVANJA: 4 GODINE

Obrazovni program kemijskog tehničara osposobljava učenike za rad u različitim vrstama laboratorija (kemijsko- fizikalnim, analitičkim, znanstveno-istraživačkim), za vođenje kemijsko-tehnološkog procesa (od ulaza sirovine do otpreme gotovog proizvoda), nadzor nad različitim tehnološkim procesima te evidenciju i vođenje popratne dokumentacije. Riječ je o zahtjevnom odgojno-obrazovnom programu koji težište stavlja na prirodoslovne predmete, posebno Kemiju, a koji nudi dobru podlogu za nastavak obrazovanja na prirodoslovnim i tehničkim fakultetima.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu:
Hrvatski jezik, 1. strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

PROGRAM 4

Prehrambeni tehničar

BROJ UPISNIH MJESTA: 24
TRAJANJE OBRAZOVANJA: 4 GODINE

Obrazovni program prehrambenog tehničara osposobljava učenike za sudjelovanje u organizaciji, nadzoru i kontroli proizvodnje, skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i gotovih proizvoda. Učenici se pripremaju za rad u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima i to za sudjelovanje u analizi svojstava i kvalitete namirnica biljnog i životinjskog podrijetla te za kreiranje novih prehrambenih proizvoda. Nakon završene srednje škole učenici mogu nastaviti daljnje školovanje na prehrambeno-biotehnološkim, agronomskim i srodnim fakultetima.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu:
Hrvatski jezik, 1. strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

Izvannastavne aktivnosti

 • Ekoškola
 • Erasmus+
 • eTwinning
 • Škole za Afriku
 • GLOBE projekt
 • SEMEP projekt
 • Planinarska grupa Prirodoslovci
 • Debatni klub
 • Zadruga Natura
 • Volonterska grupa
 • Crveni križ
 • Fotografski klub
 • Školski sportski klub
 • Terenska nastava
 • Stručne ekskurzije
 • Fakultativna putovanja