Europski tjedan mobilnosti i 11. Splitska biciklijada

U Europskom tjednu mobilnosti povodom Svjetskog dana bez automobila, 24.rujna 2022. godine, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce organizirala je 11. Splitsku biciklijadu.

Ovogodišnja tema Europskog tjedna mobilnosti je „Bolja povezanost“ .Tim povodom su naši vrijedni učenici 2.e i 3.e razreda sa svojim profesoricama M. Jelaska i A. Mustapić  nastojali povezati svaki aspekt održivog prometa u urbanom okruženju. Pojedini učenici su kao volonteri  sudjelovali u organizaciji ovog javnog događaja dok su drugi biciklirali gradskim ulicama od crkve sv. Frane do Đardina.

Svrha ovogodišnje biciklijade je skretanje pozornosti na zagušene gradske prometnice zbog sve većeg broja automobila te promocija bicikliranja kao alternativnog načina prijevoza.

Stoga, krećimo se održivo i ostanimo zdravi!

Unikompost

Udruga Unikompost na čelu sa Zvonimirom Jukićem održala je niz edukacija i radionica za stjecanje vještina u području gospodarenja otpadom.

Neke od radionica su:

Kompostiranje i organska gnojiva u tren oka
Uzgoj bilja za početnike

Otpadom do nove sirovine

Gospodari otpadom kao profesionalac

Radionica: Odvajanje otpada

Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača – 16.09.22.

Međunarodni dan zaštite životinja – 4.10.2022.

Ispitivanje fizikalno kemijskih karakteristika mora korištenjem GLOBE protokola – 20.10., 11.11.2022.

Lokacija: Marjan i Trstenik

Odredili smo pH, gustoću, električna provodnost,  prozirnost, salinitet mora, temperaturu i električnu provodnost. Također odredili smo sadržaj klorida, nitatata, nitrita, te tvrdoću.

Dan dijabetesa – 14.11.2022.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a – 1.12.2022.

Posjet Nastavnom zavodu za javno zdravstvo – 15.12.2022.

Odsjek za mikrobiološku analizu voda

Ispitivanje fizikalno kemijskih karakteristika tla korištenjem GLOBE protokola – 12.01.2023.

Lokacija: pored škole

Ispitana je struktura, temperatura, pH, salinitet i konzistentnost tla, te karakter humusa i propusnost tla. Također određen je sadržaj karbonata u tlu.

Mini akademija održivosti

Učenici 3E, smjer ekološki tehničar zajedno sa nastavnicama Andrijanom Poljak i Anitom Mustapić pohađali su program Mini akademije održivosti. Program je provodila udruga UniCompoST. Program se sastojao od pripreme, radionica i samostalnog rada kod kuće u trajanju od 5 tjedana.

Priprema i radioice su održane u svibnju u 17. i 18. svibnja 2023. Samostalni rad su učenici provodili kod kuće u svibnju i lipnju 2023.

Mini akademija održivosti sastoji se od 4 modula s pripadajućim temama

  1. Otpad i okoliš
  2. Biootpad i biološka obrada otpada
  3. Ekološka sredstva za prihranu i zaštitu bilja
  4. Održivo vrtlarenje i indoor uzgoj bilja