Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za radno mjesto suradnik u nastavi (neodređeno/određeno)

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu, 15.4.2024.

Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za radno mjesto nastavnik informatike (određeno)

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu, 15.4.2024.

Obavijest o rezultatu natječaja – pomoćnik u nastavi

Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za pomoćnika u nastavi

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu,  22.1.2024.

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto nastavnik informatike

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto nastavnik biologije

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto nastavnik talijanskog jezika

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto nastavnik etike

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika nepuno radno vrijeme

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika puno radno vrijeme

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto nastavnik spremačica

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa – radno mjesto suradnik u nastavi

Poziv na testiranje – nadpuna – radno mjesto nastavnik talijanskog jezika

Poziv na testiranje – radno mjesto nastavnik biologije

Sadržaj i način testiranja – radno mjesto nastavnik biologije

Poziv na testiranje – radno mjesto nastavnik informatike

Sadržaj i način testiranja – radno mjesto nastavnik informatike

Poziv na testiranje – radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika (puno radno vrijeme)

Sadržaj i način testiranja – radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika (puno radno vrijeme)

Poziv na testiranje – radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika (nepuno radno vrijeme)

Sadržaj i način testiranja – radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika (nepuno radno vrijeme)

Poziv na testiranje – radno mjesto nastavnik talijanskog jezika

Sadržaj i način testiranja – radno mjesto nastavnik talijanskog jezika

Poziv na testiranje – radno mjesto nastavnik etike

Sadržaj i način testiranja – radno mjesto nastavnik etike

Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za radno mjesto spremačice (2 izvršitelja)

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu, 9.11.2023.

Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za radno mjesto suradnik u nastavi

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu, 9.11.2023.

Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za radna mjesta nastavnik biologije, informatike, hrvatskog jezika, talijanskog jezika i etike

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu, 9.11.2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Natječaj za zakup dijela poslovnog prostora u svrhu postavljanja samoposlužnih aparata

Rok za dostavu ponuda: do 29. rujna 2023.

Odluka o poništenju natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto spremačica ( neodređeno)

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto spremačica ( određeno)

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto administrativni radnik

Obavijest o rezultatu natječaja – radno mjesto nastavnik geografije

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa – radno mjesto suradnik u nastavi

Poziv na testiranje – radno mjesto administrativni radnik

Poziv na testiranje – radno mjesto spremačica

Poziv na testiranje – radno mjesto suradnik u nastavi

Sadržaj i način testiranja – radno mjesto spremačice

Sadržaj i način testiranja – radno mjesto suradnik u nastavi

Sadržaj i način testiranja – radno mjesto administrativni radnik

Poziv na testiranje – radno mjesto nastavnik geografije

Sadržaj i način testiranja – radno mjesto nastavnik geografije

Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za radno mjesto spremačice (2 izvršitelja)

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu, 28.3.2023.

Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za radno mjesto nastavnik geografije

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu, 13.3.2023.

Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za radno mjesto spremačica

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu, 13.3.2023.

Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za radno mjesto suradnik u nastavi

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu, 13.3.2023.

Prirodoslovna škola Split objavljuje – NATJEČAJ za radno mjesto administrativni radnik

Marija Pustak, ravnateljica
U Splitu, 13.3.2023.

Natječaj za zakup dijela poslovnog prostora u svrhu postavljanja samoposlužnih aparata

Rok za dostavu ponuda: do 28. ožujka 2023.