Ekološki tehničar obavlja ispitivanje, provođenje, motrenje i nadzor procesa u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu okoliša te znanstveno-istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i mjerenim laboratorijima, s posebnim naglaskom na uvjete zaštite okoliša, a u cilju očuvanja okoliša, biosfere, pedosfere i litosfere te zaštite prirode.

Rad uključuje širi spektar djelovanja te podrazumijeva poznavanje osnova prirodnih (kemija, biologija, geologija, fizika i matematika) i tehničkih (kemijsko inženjerstvo, geološko inženjerstvo, strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, metalurgija) znanosti.

Četverogodišnje školovanje pruža učenicima odličnu osnovu za nastavak studija iz prirodoslovnih, medicinskih i tehničkih znanosti.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su:
Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Geografija.

24
upisna mjesta

Broj bodova zadnjeg upisanog kandidata u školskoj godini 2022./2023.

54.33